Poniżej zebrane informacje dotyczące paszportów roślin:

PASZPORTOWANIE ROŚLIN ( paszport roślin, paszportyzacja roślin )

Paszport roślin (Plant passport) stanowi etykieta lub etykieta z towarzyszącym dokumentem dołączona do roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów. Fakt załączenia paszportu roślin stanowi poświadczenie, że rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, którym on towarzyszy:

zostały wyprodukowane przez podmiot zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub służbę ochrony roślin innego Państwa Członkowskiego, są wolne od organizmów kwarantannowych oraz spełniają wszystkie wymagania specjalne, lub podczas wprowadzania na terytorium Unii Europejskiej zostały poddane granicznej kontroli fitosanitarnej na podstawie której zostały uznane za spełniające wymagania specjalne obowiązujące we Wspólnocie, a podmiot je importujący jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub służbę ochrony roślin innego Państwa Członkowskiego.

Aby etykieta lub etykieta z towarzyszącym dokumentem mogły być uznane za paszport roślin powinny zawierać, następujące informacje:

określenie „paszport roślin” oraz oznaczenie EC oznaczenie literowe państwa, w którym paszport roślin został wydany określenie organu wydającego paszport roślin, a w przypadku paszportu wydanego przez wojewódzkiego inspektora – napis „Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa” numer wpisu podmiotu do rejestru przedsiębiorców numer partii roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów lub kolejny numer paszportu łacińską nazwę botaniczną rośliny lub nazwę produktu roślinnego wraz z łacińską nazwą botaniczną rośliny, z której został on wytworzony, lub nazwę przedmiotu ilość roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, dla której został wydany paszport symbol „ZP” i oznaczenie strefy, w przypadku przeznaczenia roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do strefy chronionej symbol „RP” w przypadku wydania paszportu zastępczego nazwę państwa pochodzenia lub państwa wysyłającego, jeżeli rośliny, produkty roślinne lub przedmioty pochodzą z państwa trzeciego.

Wszystkie materiały potrzebne w procesie paszportyzacji są dostępne tutaj

Paszport roślin UE - sprawdż, co powinien zawierać plant passport. (Opracowanie Garden Label na podstawie materiałów www.piorin.gov.pl).
Paszport roślin UE – sprawdż, co powinien zawierać plant passport. (Opracowanie Garden Label na podstawie materiałów www.piorin.gov.pl).

Paszportyzacja roślin i paszport roślin – nowy system zdrowia roślin

Plant passport – co to jest paszport rośliny i jaka roślina musi go posiadać?

https://garden-label.pl/plant-passport-co-to-jest-paszport-rosliny/

Sprzedaż roślin przez internet – czy paszporty dla roślin są konieczne?

Etykiety ogrodnicze – Jakie etykiety do roślin wybrać?

Kolektor danych – co to jest i dlaczego warto go mieć?

Pętelki na paszporty roślin – które są najlepsze?

Drukowanie paszportów roślin – jak powinny wyglądać?

Aktualności

http://piorin.gov.pl/zdrowie-roslin/paszportowanie-roslin/informacje-ogolne/

https://wiorin.e-wojewoda.pl/archiwalny_bip/piorin.gov.pl/zdrowie-roslin/paszportowanie-roslin/index.html